CPEL - Arfer Profiadol mewn Gwaith Cymdeithasol

Darparwr y Cwrs: Y Gynghrair (The Alliance) (sy'n cynnwys pedwar o Brifysgolion Cymru)

 

Nod

Mae'r rhaglen hon yn diwallu anghenion gweithwyr cymdeithasol sydd â their blynedd o brofiad. Mae angen i weithwyr cymdeithasol sydd wedi cymhwyso ers 2012 ymlaen ennill y Dyfarniad Atgyfnerthu yn gyntaf.

Prif Ddeilliannau Dysgu

Bwriad y rhaglen yw estyn ystod y gweithiwr cymdeithasol o wybodaeth a sgiliau generig, ynghyd ag arbenigredd manylach mewn maes gwaith penodol. Rhaid i ymarferwyr gyflawni cyfanswm o 60 credyd (fel arfer ar lefel 7 - ôl-raddedig)

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â
:

pwbotu@powys.gov.uk