Gweinyddiaeth Busnes QCF

Nod

Mae cenhedlaeth newydd o gymwysterau galwedigaethol ar gyfer gofal cymdeithasol wedi cael eu lansio i ddiwallu anghenion cyflogwyr led led y DU yn well.

Mae'r cymwysterau newydd yn dilyn rhaglen ddiwygio o ddwy flynedd ar gyfer yr holl gymwysterau galwedigaethol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (QCF) yw'r ffordd newydd o greu ac achredu cymwysterau a'i fwriad yw gwneud dysgu o fewn y gwaith yn symlach i'w ddeall a'i ddefnyddio, a'i fod o fewn cyrraedd yn haws i ystod ehangach o ddysgwyr, ac yn fwy perthnasol i anghenion dysgwyr a chyflogwyr.

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Maent yn cael eu cyflawni trwy asesiadau a hyfforddiant. Bydd yr asesiadau fel arfer trwy arsylwadau ar y swydd a chwestiynu.

Bydd yr ymgeiswyr yn casglu tystiolaeth i brofi fod ganddynt y gallu i ddiwallu'r safonau. Bydd yr aseswyr yn arwyddo'r unedau pan fydd yr ymgeiswyr yn barod.

 

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Ffôn: 01597 82 7331

E-bost: pwbotu@powys.gov.uk