Gofal Plant - Dysgu a Datblygiad - Diploma Lefel 3/5

Mae'r diploma hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Nod

Bwriad y cymhwyster hwn yw meithrin gwybodaeth a sgiliau sydd eu hangen wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc o enedigaeth i 19 mlwydd oed neu reoli arfer ac arwain eraill mewn gofal, addysg a datblygiad plant yng Nghymru.

Gan ddibynnu ar y lefel, mae'n cynnwys ystod amrywiol o swyddi a meysydd galwedigaethol sy'n gweithio mewn lleoliadau plant gan gynnwys blynyddoedd cynnar ac ystod eang o bynciau, gan gynnwys: arfer proffesiynol arweiniol, iechyd a diogelwch a rheoli peryglon, diogelu a datblygu arfer goruchwylio proffesiynol.

Prif Ddeilliannau Dysgu

Fe fyddwch yn astudio amrywiaeth eang o bynciau gan gynnwys: -

 • Cyfathrebu gyda phlant
 • Cydraddoldeb
 • Datblygiad personol
 • Diogelu plant a phobl ifanc
 • Datblygu perthnasoedd positif gyda phlant a phobl ifanc
 • Gweithio gyda'n gilydd
 • D eilliannau positif i blant a phobl ifanc
 • Hyrwyddo dysgu a datblygiad yn y blynyddoedd cynnar
 • Hyrwyddo lles plant yn y blynyddoedd cynnar
 • Arfer proffesiynol
 • Cefnogi lleferydd, iaith a chyfathrebu plant

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Ffôn: 01597 82 7331

E-bost: pwbotu@powys.gov.uk