Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (QCF)

System trosglwyddo credydau newydd yw'r Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (QCF) sy'n disodli'r Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (NQF). Mae'n cydnabod cymwysterau ac uned trwy ddyfarnu credydau.

 

 

 

Clirio