CACHE - Gwaith Chwarae

Nod

CACHE Lefel 2
  Mae cymwysterau mewn Gwaith Chwarae yn galluogi'r ymgeisydd i ddatblygu hyder a gallu i weithio gyda phlant a phobl ifanc 4 - 16 oed.

CACHE Lefel 3
Mae cymwysterau gwaith chwarae yn sefydlu cyswllt rhwng theory gwaith chwarae, arsylwadau myfyrio ac arfer. Maent yn cyflwyno gwybodaeth am ddatblygiad plenty o safbwynt gwaith chwarae.

Beth yw'r ystod oedran a drafodir?
4 i 16 oed.

[Translate to Cymraeg:] Key Learning Outcomes

  I bwy mae'r cymhwyster ar eu cyfer?

CACHE Lefel 2
Gweithwyr chwarae a all fod yn newydd i'r proffesiwn ac sy'n gweithio dan oruchwyliaeth yn bennaf.

CACHE Lefel 3
Gweithwyr chwarae sy'n goruchwylio aelodau eraill o staff o fewn lleoliadau gwaith chwarae.

Beth mae'r cymhwyster yn ei drafod?

Tasgau ymarferol sy'n ymwneud â'r gwaith i ddangos gallu yn seiliedig ar y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gwaith Chwarae.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Ffôn: 01597 827331

E-bost: cypptraining@powys.gov.uk