Cyfnodau Adnewyddu Cyrsiau

Mae nifer o gyrsiau hyfforddi sydd angen cael eu diweddaru ar sail reolaidd. Yma gallwch ddod o hyd i restr o'r cyrsiau hyn a pha mor aml y mae angen iddynt gael eu diweddaru.

 

 

 

Cyfnodau Adnewyddu

 

Amddiffyn Oedolion: diweddaru pob 3 blynedd
Amddiffyn Plant Sylfaen: diweddaru pob 3 blynedd
Hyfforddiant Tystysgrif Gallu Proffesiynol (CPC) i Yrwyr: diweddaru pob 5 mlynedd
Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith: diweddaru pob 3 blynedd
Cymorth Cyntaf yn y Gwaith: diweddaru pob 3 blynedd
Rheoli'n Ddiogel yr IOSH: diweddaru pob 3 blynedd
Pasbort Trin Pobl Cymru Gyfan: diweddaru'n flynyddol
Rheoli Ymddygiad yn Bositif: diweddaru'n flynyddol

 

 

 

 

Clirio