Academi Sgiliau Powys

Ffordd ymarferol yw Prentisiaeth o ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol a sgiliau y mae angen mawr amdanynt sy'n ymwneud â swyddi, tra'n gweithio mewn amgylchedd gwaith go iawn.

 

 

 

Mae prentisiaethau ar gael i'r sawl sydd dros 16 oed ac yn dechrau, neu eisoes mewn gwaith, ac yn dymuno cynyddu eu gyrfaoedd.

 

 

Mae tair lefel o Brentisiaethau sy'n ymwneud â gwasanaethau rolau fel swyddi:

1. Prentisiaeth Sylfaen (PS) (sy'n cyfateb i bump o raddau TGAU da) - Mae Prentisiaid Sylfaen yn gweithio tuag at fframwaith o gymwysterau sy'n seiliedig ar ddysgu o fewn y gwaith ar lefel 2.

2. Prentisiaeth (P) (sy'n cyfateb i 2 gymwyster safon uwch) - Mae Prentisiaid yn gweithio tuag at fframwaith o gymwysterau sy'n seiliedig ar ddysgu o fewn y gwaith ar lefel 3.

3 . Prentisiaeth Uwch (PU) - Mae Prentisiaid Uwch yn gweithio tuag at fframwaith o gymwysterau sy'n seiliedig ar ddysgu o fewn y gwaith ar lefel 4 neu uwch.