Tai a thir

Gofynnir i aelodau o’r cyhoedd i roi gwybod am unrhyw achosion o gysgu allan y maen nhw’n eu gweld yn eu cymunedau, fel bod Tîm Tai y Cyngor yn gallu ymyrryd a chynnig help. 

Er ei fod yn arbennig o bwysig yn ystod ysbeidiau o dywydd oer, gofynnwn i aelodau o’r cyhoedd i gysylltu â’r Gwasanaeth Tai ar 01597 827464 os ydynt yn pryderu am rywun sy’n cysgu allan.

Gwobr o £100 ar gael am ddewis enw newydd i ddatblygiad Fairview

Darllen mwy....

Amodau a Thelerau

Mae ein Gwasanaeth Tai yn cynorthwyo trigolion ar hyd a lled Powys mewn sawl ffordd wahanol. Nid yw hyn yn ymwneud â thai yn unig, ond â helpu pobl i deimlo'n saff, yn ddiogel ac yn gynnes yn eu cartrefi. 

Dyma rai o drigolion Powys yn sôn am y ffordd y mae'r gwasanaeth wedi'u helpu nhw a'u teuluoedd.

Rhentu Doeth Cymru

Mae'r gyfraith yng Nghymru bellach wedi ei gwneud yn ofyniad i landlordiaid preifat ymgofrestru a chofrestru eu heiddo gyda Rhentu Doeth Cymru. 

TO CONTACT THE HOUSING SERVICE

Ring – 01597 827464

Email – housing@powys.gov.uk

Write to – Housing Scanning, Powys County Hall, Llandrindod Wells, LD1 5LG 

Gallwch gysylltu â’r gwasanaeth priodol trwy ddilyn y dolenni uchod. Mae manylion cyswllt neu ffurflenni cyswllt ar gael ar bob dudalen.