Tagfeydd traffig a gwaith ffordd sydd wedi'i gynllunio

Go to Powys Traffic

Gallwch hefyd fynd i:  http://powys.roadworks.org/ i weld map a chwilio am y ffordd mae gennych ddiddordeb ynddi.

Ffordd Osgoi'r Drenewydd

Mae ffordd osgoi yn cael ei thorri i'r de o'r Drenewydd, i gysylltu'r A489 a'r A483 gan osgoi'r dref.

Mae nifer o ffyrdd wedi'u cau dros dro oherwydd y gwaith. Gwelwch y dolenni isod i gael gwybodaeth.

Ffordd ganol Dolfor       Map

Ffordd Uchaf Dolfor        Map

Lôn Mochdre               Map

Hefyd, sefydlwyd nifer o gyfyngiadau ar yrru   Lawrlwythwch restr o'r cyfyngiadau yma.

 

 

Os cewch broblemau'n dod ag Offer Rheoli Traffig Lux at y safle,  ffoniwch Stewart Smith (Rheolwr y Depo) 07837 097918 neu Bob Edwards 07764 139609

Os cewch broblemau'n dod ag  Amberon Ltd i'r safle, gofynnir i chi ffonio Dane Lacey (Rheolwr y Depo) 07875 815530  

Cyswllt a Rhif Ffôn y Tu Allan i Oriau Gwaith

Cyfleustodau:

Dwr Cymru Welsh Water 08000 520130

Severn Trent Water 0845 6003392 / 0121 526 3136

Amey 0800521660

BT 0800 800 150

Western Power Distribution 08000 520400

Scottish Power (SPEN) 08452 722424

Wales & West Utilities 08000 111999

Arall:

A Plant Lux Traffic Controls 08700 500792

Forest 01633 284700

SLD 01646 698221

Masco 07850 947139

Gap 02920 472088

Amberon 08453 715050

Cosc (Severn Trent Water) 0800 7034444

WW Bowen 07551 009 590

Alun Griffiths Construction 07966 318108

O'Connor Utilities (BT) defnyddiwch Amberon 08453 715050

Arvan Civ Eng (BT) defnyddiwch A Plant Lux 08700 500792

Balfour Beatty (WPD) defnyddiwch Amberon 08453 715050

 

Goleuadau Traffig:

Llanidloes Depo defnyddiwch switsfwrdd Powys 0845 6076060  

Kirkamsfield Depot defnyddiwch 01874 620500

Ffrwdgrech Depot defnyddiwch 01874 620500 ,

Penybont defnyddiwch switsfwrdd Powys 08456 076060

Bochrwyd 07850947139

Lafarge Tarmac - Forest 0800 3285250

Dwr Cymru / Amey 0800521660

Dwr Cymru / Young Bros 07960 963343

Western Power / Balfour Beatty 07837046309

BT Openreach 08700 500792

BT / AFL 07436 530726

BT / DGM – 07703333527

Cysylltu

Ffôn: 0845 602 7035 / Y Tu Allan i Oriau Arferol: Tel: 0845 054 4847

Ffacs: 01597 826270 / E-bost: street.works@powys.gov.uk

Cyfeiriad: Gwaith Stryd, Neuadd Sir Powys, Spa Road East, Llandrindod , Powys, LD1 5LG.   

Clirio