Tagfeydd traffig a gwaith ffordd sydd wedi'i gynllunio

Go to Powys Traffic

Gallwch hefyd fyd i:  http://powys.roadworks.org/ i weld map a chwilio am y ffordd mae gennych ddiddordeb ynddi.

Mae ffordd osgoi yn cael ei thorri i'r de o'r Drenewydd, i gysylltu'r A489 a'r A483 gan osgoi'r dref.

Mae nifer o ffyrdd wedi'u cau dros dro oherwydd y gwaith. Gwelwch y dolenni isod i gael gwybodaeth.

Ffordd ganol Dolfor       Map

Ffordd Uchaf Dolfor        Map

Lôn Mochdre               Map

Hefyd, sefydlwyd nifer o gyfyngiadau ar yrru   Lawrlwythwch restr o'r cyfyngiadau yma.

 

Mae rhagor o wybodaeth i'w gweld ar www.gov.wales 

Petaech yn dod ar draws problemau cael Offer Rheoli Traffig Lux at y safle,  Should you encounter problems getting A Plant Lux Traffic Controls to site you are requested to phone Stewart Smith (Depot Manager) 07837 097918 or Bob Edwards 07764 139609

Should you encounter problems getting Amberon Ltd to site you are requested to phone Dane Lacey (Depot Manager) 07875 815530  

Cyswllt a Rhif Ffôn y Tu Allan i Oriau Gwaith

Utilities:

Dwr Cymru Welsh Water 08000 520130

Severn Trent Water 0845 6003392 / 0121 526 3136

Amey 0800521660

BT 0800 800 150

Western Power Distribution 08000 520400

Scottish Power (SPEN) 08452 722424

Wales & West Utilities 08000 111999

Other:

A Plant Lux Traffic Controls 08700 500792

Forest 01633 284700

SLD 01646 698221

Masco 07850 947139

Gap 02920 472088

Amberon 08453 715050

Cosc (Severn Trent Water) 0800 7034444

WW Bowen 07551 009 590

Alun Griffiths Construction 07966 318108

O'Connor Utilities (BT) use Amberon 08453 715050

Arvan Civ Eng (BT) use A Plant Lux 08700 500792

Balfour Beatty (WPD) use Amberon 08453 715050

-

Goleuadau Draffig:

Llanidloes Depot use Powys switchboard 0845 6076060  

Kirkamsfield Depot use 01874 620500

Ffrwdgrech Depot use 01874 620500 ,

Penybont use Powys switchboard 08456 076060

Boughrood 07850947139

Lafarge Tarmac - Forest 0800 3285250

Dwr Cymru / Amey 0800521660

Dwr Cymru / Young Bros 07960 963343

Western Power / Balfour Beatty 07837046309

BT Openreach 08700 500792

BT / AFL 07436 530726

BT / DGM – 07703333527

<center>Contact

Tel: 0845 602 7035 / Out of hours : Tel: 0845 054 4847

Fax: 01597 826270 / E-mail: street.works@powys.gov.uk

Address: Street Works, Powys County Hall, Spa Road East, Llandrindod Wells, Powys, LD1 5LG.   

Clirio