Tagfeydd traffig a gwaith ffordd sydd wedi'i gynllunio

Go to Powys Traffic

Gallwch hefyd fynd i:  http://powys.roadworks.org/ i weld map a chwilio am y ffordd mae gennych ddiddordeb ynddi.

Ffordd Osgoi'r Drenewydd

Mae ffordd osgoi yn cael ei thorri i'r de o'r Drenewydd, i gysylltu'r A489 a'r A483 gan osgoi'r dref.

Mae nifer o ffyrdd wedi'u cau dros dro oherwydd y gwaith. Gwelwch y dolenni isod i gael gwybodaeth.

Ffordd ganol Dolfor       Map

Ffordd Uchaf Dolfor        Map

Lôn Mochdre               Map

Hefyd, sefydlwyd nifer o gyfyngiadau ar yrru   Lawrlwythwch restr o'r cyfyngiadau yma.

 

 

Os cewch broblemau'n dod ag Offer Rheoli Traffig Lux at y safle,  ffoniwch Stewart Smith (Rheolwr y Depo) 07837 097918 neu Bob Edwards 07764 139609

Os cewch broblemau'n dod ag  Amberon Ltd i'r safle, gofynnir i chi ffonio Dane Lacey (Rheolwr y Depo) 07875 815530  

Planned Road Closures

A483 Trunk Road – Day Time Closure

From Junction of C1058 at Llandewi to Junction with B4356 at Llanbister.

Start Wednesday 18th October for 3 days (8am to 6pm)

 

A479 Trunk Road – Day Time Closure

From Talgarth to Junction with A40

Start Monday 23rd October for 1 week (8am to 6pm)

 

A483 Glascoed, nr Newtown – Night Time Closure

Start Monday 30th October for 1 week (7pm to 6am)

Cysylltu

Ffôn: 0845 602 7035 / Y Tu Allan i Oriau Arferol: Tel: 0845 054 4847

Ffacs: 01597 826270 / E-bost: street.works@powys.gov.uk

Cyfeiriad: Gwaith Stryd, Neuadd Sir Powys, Spa Road East, Llandrindod , Powys, LD1 5LG.   

Clirio