Rhoi gwybod i ni am dipio sbwriel yn anghyfreithlon

image of dumped rubbish

Ystyr tipio anghyfreithlon yw gadael gwastraff yn anghyfreithlon ar unrhyw dir neu briffordd (gyda neu heb ganiatâd y perchennog).  Gall amrywio o un sach sbwriel neu dipio gwastraff o waith adeiladu neu ddymchwel ar raddfa fawr.

Adrodd am Dipio Slei

Defnyddiwch ein ffurflenni ar-lein  (Agorir mewn ffenestr newydd)

Rhoi gwybod am sbwriel

Oes sbwriel yn ymddangos mewn un ardal, neu bin sbwriel yn gorlifo ym Mhowys?

Gallwch roi gwybod am broblem yn ymwneud â sbwriel yma

Mae tipio anghyfreithlon yn groes i ’Adran 33 Deddf  Diogelu’r Amgylchedd 1990   ac mae’n gallu amharu ar ansawdd yr amgylchedd lleol, gan ddenu ac annog troseddau pellach yn erbyn yr amgylchedd.

Gyda Deddf Cymdogaethau Glân 2005 mae’r gosb uchaf o gael rhywun yn euog o’r troseddau hyn wedi codi i £50,000 a/neu 12 mis o garchar.  Mae’r rhai hynny sydd wedi bod yn ymwneud â thipio’n anghyfreithlon yn gallu derbyn dirwy o £300.

Mae Deddf Cymdogaethau Glân 2005 hefyd yn galluogi’r Awdurdod i orfodi tirfeddianwyr i glirio gwastraff sydd wedi’u tipio ar eu tir neu gall yr Awdurdod fynd ar y tir a chael gwared ar y gwastraff ac adfer y costau wedi hynny.