Rhoi gwybod i ni am arwydd ffordd, goleuadau traffig neu oleuadau stryd sydd ddim yn gweithio

Mae contractwr yn cynnal a chadw arwyddion traffig ar ein rhan.  Byddwn yn rhoi gwybod i’r contractwr a gofyn iddynt eu trwsio mor fuan â phosibl.

Mae gorsaf monitro electronig yn Neuadd y Sir sy’n gwybod yn syth os oes problem gyda rhai arwyddion.

Gallwch ddefnyddio’r ffurflen ar-lein ar y dudalen hon i roi gwybod am broblemau gyda goleuadau stryd.

Ein cyfrifoldeb ni yw gosod arwyddion traffig a marciau ffordd i reoli traffig ac i rybuddio gyrwyr am beryglon.  

 

 

Rhoi gwybod am broblem

I roi gwybod i ni am broblemau neu ddifrod, llenwch y ffurflenni ar-lein isod: 

Rhoi gwybod am broblemau gyda goleuadau traffig  (Agorir mewn ffenestr newydd)

Rhoi gwybod am broblemau gyda goleuadau stryd  (Agorir mewn ffenestr newydd)