Rhoi gwybod am gerbydau sydd wedi'u gadael

delwedd o gerbyd sydd wedi'i adael

Os byddwch yn dod ar draws cerbyd sydd wedi'i adael, byddwn yn rhoi 7 diwrnod o rybudd symud ar y cerbyd. Yn ystod y 7 diwrnod hwnnw, byddwn yn ceisio dod o hyd i'r ceidwad cofrestredig diwethaf neu berchennog presennol y cerbyd.

Os na allwn ddod o hyd i'r ceidwad neu'r perchennog a / neu nid yw ef yn symud y cerbyd, yna bydd yr Awdurdod yn symud y cerbyd a'i holl gynnwys ar ddiwedd y 7 diwrnod, a byddwn yn cael gwared ag ef 2 wythnos ar ôl hynny.

Ar hyn o bryd, mae'n costio £370 i ni waredu â cherbyd ac rydym yn gwneud pob ymdrech i adfer y costau gan y ceidwad diwethaf neu'r perchennog.

Gallwch ddweud wrthym ni am gerbyd sydd wedi'i adael trwy ddefnyddio'r ffurflen ar y dudalen hon.

Cerbyd wedi'i adael

Defnyddiwch ein ffurflenni ar-lein  (Agorir mewn ffenestr newydd)