Rhoi gwybod am ddifrod i gysgodfan bws

A fyddech gystal â defnyddio'r ffurflen hon i roi gwybod am ddifrod i gysgodfan bws cyn gynted â phosibl. 

Rhowch:

  • Enw'r stryd neu ffordd
  • Y pentref neu dref lle mae'r cysgodfan
  • Rhif cyfeirnod y cysgodfan bws (bydd y rhif hwn ar frig y cysgodfan neu arhosfan)
  • Manylion y difrod a wnaed i'r cysgodfan bws

 

 

 

 

 

 

Ffurflen

I roi gwybod am broblem sydd wedi codi gyda chysgodfan bws, llenwch y ffurflen ar-lein isod.

Defnyddiwch ein ffurflenni ar-lein  (Agorir mewn ffenestr newydd)