Rhoi gwybod am broblem parcio

image of pay and display machine

Ry'n ni'n gyfrifol am 35 maes parcio Talu ac Arddangos sy'n cynnig dros 4355 o leoedd parcio o fewn y Sir.

Caiff y rhain eu goruchwylio a'u cynnal hyd at safon uchel gan nifer o Oruchwylwyr Tref llawn amser. 

Os oes gennych bryderon, rhowch wybod i ni.

Ffurflen rhoi Gwybod

Defnyddiwch ein ffurflenni ar-lein  (Agorir mewn ffenestr newydd)

 

 

 

 

Cyswllt

Prisiau galw