Rhoi gwybod am broblem gyda thoiledau cyhoeddus

Os ydych yn dod o hyd i broblem gydag un o'n toiledau cyhoeddus, rhowch wybod i ni.

Ein nod yw darparu cyfleusterau diogel a glân ar gyfer ymwelwyr lleol, twristiaid a theithwyr, a chyfleusterau digonol ar gyfer pobl anabl a phobl â babanod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffurflen

I roi gwybod am broblem gyda thoiledau cyhoeddus, llenwch y ffurflen ar-lein isod.

Rhoi gwybod am broblem gyda thoiledau cyhoeddus  (Agorir mewn ffenestr newydd)