Rhoi gwybod am broblem gyda pherthi, coed neu ymylon ffyrdd

Os ydych chi'n rhoi gwybod am ddifrod ar goeden a bod y goeden wedi syrthio i'r ffordd fawr, ffoniwch ar unwaith i roi gwybod i ni.

Rhoi gwybod am broblem gyda pherth, coeden neu ymyl ffordd.

Defnyddiwch ein ffurflenni ar-lein  (Agorir mewn ffenestr newydd)

I adrodd ar faterion gyda gwrychoedd uchel, cysylltwch â Gorfodi Cynllunio