Rhoi gwybod am broblem ar ffordd, palmant neu bont

image of a damaged road

Cyfrifoldeb y Cyngor yw cadw’r ffyrdd a’r llwybrau cerdded yn ddiogel i’w defnyddio.  Ni sy’n gyfrifol am gynnal a chadw ffyrdd, palmentydd a throetffyrdd priffyrdd sydd wedi’u mabwysiadu ledled Powys.

Ry’n ni’n archwilio ein priffyrdd yn rheolaidd gan nodi unrhyw ran o ffordd neu balmant all fod o berygl i ddefnyddwyr y ffyrdd neu gerddwyr, gan drefnu i’w trwsio.

Am fanylion ffyrdd sy’n beryglus mewn tywydd drwg, ewch i’r dudalen am Graeanu dros y Gaeaf.

Hefyd mae dolenni eraill ar y dudalen hon lle gallwch roi gwybod am broblemau mwy penodol ar ffyrdd neu lwybrau troed.

 

 

Ffurflen rhoi gwybod am broblem

I roi gwybod am broblem gyda ffordd, palmant neu bont ym Mhowys, llenwch y ffurflen ar-lein isod:

Rhoi gwybod am broblem gyda ffordd, palmant neu bont  (Agorir mewn ffenestr newydd)