Rhoi gwybod am broblem ar ffordd, palmant neu bont