Prynu Tocynnau Crwydro, Tocynnau Teulu neu Docynnau Aml-Daith

Tocyn Crwydro Powys

Dim ond £8 i oedolyn a £4 i blentyn yw pris Tocyn Crwydro Powys. Gyda hwn, gallwch deithio ar fysys sy'n rhan o'r cynllun yn ddi-ben-draw trwy'r dydd. Gallwch dorri eich siwrnai pryd bynnag a lle bynnag y dymunwch.

Tocynnau Aml-Daith – 10 siwrnai am bris 7*

Os ydych yn defnyddio'r bws yn rheolaidd, gallwch brynu tocynnau am bris rhatach. Gofynnwch i'ch gyrrwr am fanylion y gostyngiadau ar y daith sy'n berthnasol i chi.

Tocyn Teulu Powys*

Ar gyfer 2 oedolyn a hyd at 3 o blant NEU 1 oedolyn a hyd at 4 o blant.

Mae tocyn unffordd a thocynnau dychwel misol i deuluoedd ar gael am yr un pris â dau docyn oedolyn.

Tocynnau Crwydro Undydd Powys i Deuluoedd*

Teithio trwy'r dydd am £16

Ar gyfer 2 oedolyn a hyd at 3 o blant NEU 1 oedolyn a hyd at 4 o blant 

* Dim ond ar Wasanaethau y mae Powys yn eu cynorthwyo mae'r tocynnau hyn ar gael.

Sut i brynu tocyn

image of buses

Prynwch docyn ar y bws cyntaf yr ewch arno, a defnyddiwch y tocyn i fynd a dod fel y mynnwch drwy'r dydd.

Cynllun i rai 16-18 oed

Mae Llywodraeth Cymru'n rhedeg cynllun sy'n caniatáu i bob unigolyn 16-18 oed sy'n byw yng Nghymru i gael gostyngiad wrth deithio ar fws.

Some services will be offering fares for £1, while others are reducing their fares by a third.

Gwneud cais i Lywodraeth Cymru am docyn gostyngol