Prynu Cerdyn Parcio

image of parking sign

Gyda cherdyn parcio blynyddol, mae’n rhatach i barcio os ydych chi’n defnyddio meysydd parcio talu ac arddangos yn aml.  Gallwch ddefnyddio cerdyn parcio ym mhob un o’n meysydd parcio tymor hir.

Ffurflen Gais Adnewyddu Trwydded

Cais am Drwydded Parcio Newydd  (Agorir mewn ffenestr newydd)

I ddod o hyd i faes parcio tymor hir lle gallwch ddefnyddio’r cerdyn parcio, edrychwch ar ein mapiau parcio mewn trefi. 

Mae trwyddedau ar gael am 1, 3, 6 neu 12 mis, yn dibynnu ar y math o gerbyd. Gallwch rannu un cerdyn rhwng dau gerbyd, ond rhaid i chi ddangos y cerdyn ar y cerbyd ry’ch chi’n ei ddefnyddio ar y pryd.

Os nad ydych chi angen y cerdyn mwyach, gallwch gael arian nôl am bob mis cyflawn sydd heb ei ddefnyddio ar y drwydded.   Mae yna dâl gweinyddu.  Anfonwch y cerdyn a’r cais am arian nôl at Kirkhamsfield Depot, Pool Road, Newtown, SY16 3AF.

Os ydych wedi llenwi ffurflen gais ar gyfer eich cerbyd ac yn aros i’r drwydded eich cyrraedd, gallwch argraffu’r dderbynneb a’i harddangos ar eich cerbyd am hyd at 14 diwrnod heb gael eich dirwyo, dim ond ichi arddangos y drwydded yn eglur.

Nid ydym yn anfon nodyn i’ch atgoffa cyn y daw eich cerdyn i ben, felly nodwch y dyddiad yn eich dyddiadur.

Mae mannau parcio i’r anabl yn y rhan fwyaf o lefydd a gallwch barcio am ddim gyda  Bathodyn Glas swyddogol.