Marchnadoedd a Stondinau

Dylid cyfeirio ymholiadau cyffredinol am y safleoedd sydd ar gael at Swyddog Mwynderau Ardal y Gogledd (Neuadd Farchnad y Drenewydd) neu Swyddog Mwynderau Ardal y De (Tref-y-clawdd, Llanfair-ym-Muallt a Neuadd Farchnad Aberhonddu).  Defnyddiwch y ffurflen os hoffech gael gwybodaeth am y marchnadoedd.

Gallwch gael gwybodaeth am farchnadoedd penodol trwy gysylltu â’r Cyngor Tref lleol i’r farchnad priodol fel a ganlyn:-

Y Gelli Gandryll market@hay-on-wye.co.uk
Crughywel www.visitcrickhowell.co.uk
Y Drenewydd townclerk@newtown.org.uk
Machynlleth mach.council@plasmachynlleth.co.uk
Llanidloes townclerkllani@pc-q.net
Trefaldwyn townclerk.monty@btinternet.com
Y Trallwng wtcouncil@btinternet.com
   
Aberhonddu
(Dydd Mawrth & Dydd Gwener Markets only
www.breconmarket.co.uk

Gofyn am wybodaeth

Defnyddiwch ein ffurflenni ar-lein  (Agorir mewn ffenestr newydd)

Rydym yn rheoli masnachwyr sy’n gwerthu nwyddau o unedau symudol ar y ffordd fawr gyhoeddus yn llym.

Ar gyfer rhai strydoedd yn Y Drenewydd, rhaid cael hawl i fasnachu ar y stryd.

Ar gyfer rhannau eraill o’r sir, cysylltwch â’r Awdurdod Priffyrdd a’r heddlu i gael caniatâd.

Gwneud cais am drwydded masnachu ar y stryd

Ewch ar-lein neu cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth gan ddefnyddio’r manylion sydd ar y dudalen hon.

Os na fyddwch wedi clywed wrthon ni o fewn 42 diwrnod o wneud eich cais, gallwch dybio eich bod wedi cael caniatâd.

Apelio

Os nad ydych yn hapus â’r penderfyniad, cysylltwch â ni i’w drafod.

Cwynion gan Ddefnyddwyr

Os oes gennych gwyn am fasnachwr stryd, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion ar y dudalen hon.

 

 

 

Ffurflen gais

Gallwch wneud cais ar-lein gan ddefnyddio'r dolenni isod a fydd yn eich cyfeirio chi i wefan arall y llywodraeth. 

Gwneud cais am drwydded neu ganiatad i fasnachu ar y stryd.

Newid trwydded neu ganiatad i fasnachu ar y stryd. 

Gallwch hefyd gael ffurflen gais gennym ni gan ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen hon.  Llenwch y ffurflen a'i dychwelyd gyda'r ffi i'r swyddfa drwyddedu ardal.

Bydd rhaid talu am y drwydded hon. 

Ffioedd a phrisiau trwyddedau