Gofyn am linellau a marciau ffordd

Mae gan Gyngor Sir Powys gyfrifoldeb dros osod marciau ffordd i reoli traffig a darparu rhybuddion i ddefnyddwyr y ffyrdd am beryglon sydd o'u blaenau. Caiff y marciau a ddefnyddir ar briffyrdd cyhoeddus eu rheoli gan reoliadau llywodraethol.

Gallwch ddweud wrthym am ddifrod i farciau ffordd/llygaid cathod trwy ddefnyddio'r ffurflen ar y dudalen hon.

delwedd o farciau ffordd
  1.   mae e-bost, neu rif ffôn yn ofynnol