Cynlluniau Diogelwch ar gyfer Ceir

Pass plus Cymru logo

 

Mae Pass Plus Cymru ar gael i bawb rhwng 17 a 25 oed sydd wedi llwyddo yn eu prawf gyrru. Mae'r cwrs yn cynnwys sesiwn theori 2.5 awr a sesiwn ymarferol naw awr fesul pâr (yn nes ymlaen) gyda Hyfforddwr Gyrru Cymeradwy, am ddim ond £20. I gael rhagor o wybodaeth, neu i gadw lle, ewch i www.dragondriver.com 

 

 

Asesu Gyrwyr Aeddfed

Cynllun asesu gyrru AM DDIM sy'n para un awr yw Drive On i helpu gyrwyr hyn ym Mhowys i yrru'n fwy hyderus a diogel. Bydd Hyfforddwyr Gyrru Cymeradwy'n cynnal yr asesiadau, a gallwch gael eich asesu yn eich cerbyd eich hun.

Cofrestrwch ar gyfer y Cynllun gan ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen yma.

Teithwyr mewn car

Wedi Clywed am y Pedwar Marwol? Dyma'r achosion marwolaeth mwyaf cyffredin mewn damweiniau ar y ffordd: yfed dan ddylanwad diod neu gyffuriau, gyrru'n rhy gyflym, peidio â gwisgo gwregys diogelwch a defnyddio ffôn symudol wrth yrru.

Hyd yn oed os nad ydych yn gyrru, mae gennych lais pan ddaw hi'n fater o'ch diogelwch chi'ch hun. Rydym yn annog pobl ifanc i ddilyn ymgyrch Facebook a fydd yn eu galluogi i gael cyngor ac awgrymiadau ar ddulliau amgen o ddylanwadu ar ymddygiad pobl eraill os ad oes ganddynt ddigon o hyder i ddweud wrthynt.

Dilynwch yr ymgyrch: Ymgyrch Facebook Fatal 4law

Gyrru Aeddfed

Mae'r Uned Diogelwch ar y Ffyrdd yn cynnal sesiynau cyngor a gwybodaeth (mewn dosbarth) ar gyfer gyrwyr dros 55 sydd am ddiweddaru eu gwybodaeth am ffyrdd a Rheolau'r Ffordd Fawr.

Mae'r sesiynau yn gyfan gwbl am ddim ac yn cael eu cynnal o amgylch y sir bob tri mis.

Dyddiadau nesaf:

TBC

Seddi plant mewn ceir

Gall Uned Diogelwch ar y Ffordd Powys wirio a yw sedd car eich plentyn wedi'i ffitio'n gywir - am ddim! Mae pob swyddog wedi cwblhau hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Ddiogelwch Seddi Plant, wedi'i achredu gan y Sefydliad Diogelwch Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol (IOSH).

I drefnu gwiriad ar ddiogelwch sedd car, llenwch y ffurflen  isod a'i dychwelyd i : diogelwch.ffyrdd@powys.gov.uk

Lawrlwytho ffurflen i wneud cais i Wirio Sedd Plentyn mewn Car yma.   

I weld canllaw i ddiogelwch eich plentyn yn y car, ac i ddarganfod a yw'r sedd gywir gan y plentyn, ewch i www.goodeggcarsafety.com

Seddi plant mewn ceir a'r ddeddf, visit Gov.uk

Gweld "Carrying Children Safely" a gynhyrchwyd gan RoSPA (Cymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau)