Gofyn am hyfforddiant diogelwch ar y ffyrdd

delwedd o wers diogelwch ar y ffyrdd

Mae'r Uned Diogelwch ar y Ffyrdd yn gweithio i ostwng nifer y damweiniau ac anafiadau ar ffyrdd Powys. Rydym yn darparu addysg, hyfforddiant a gwybodaeth i holl ddefnyddwyr y ffyrdd. Daw nawdd ar gyfer mwyafrif y mentrau hyn oddi wrth Lywodraeth Cymru.