Meysydd parcio'r Trallwng

Cliciwch yma i chwyddo map y Trallwng
Cliciwch i’w wneud yn fwy

Mae 'na dri maes parcio yn Y Trallwng.

Mae maes parcio'r Seven Stars ar Seven Stars Road ac mae modd parcio yno am hyd at 2 awr, i geir yn unig.

Mae meysydd parcio Heol Aberriw a Heol yr Eglwys yn feysydd parcio cyfnod hir i bob math o gerbydau.

Gallwch weld y manylion ar y map hwn.

Ffioedd safonol y meysydd parcio

Yn ogystal â’r ffioedd safonol, mae'n bosibl talu am docyn dros nos am £5 i bob cerbyd heblaw ceir modur.