Meysydd parcio'r Gelli Gandryll

Cliciwch yma i chwyddo map y Gelli Gandryll
Cliciwch i’w wneud yn fwy

Mae 'na ddau faes parcio yn Y Gelli Gandryll.

Mae maes parcio Sgwar y Farchnad yn faes parcio hyd at 2 awr yn unig, ac i geir yn unig.

Mae maes parcio Oxford Road yn faes parcio cyfnod hir i bob math o gerbydau.

Gallwch weld y manylion ar y map hwn.