Meysydd parcio'r Drenewydd

Cliciwch yma i chwyddo map y Drenewydd
Cliciwch i’w wneud yn fwy

Mae 'na dri maes parcio yn Y Drenewydd.

Mae maes parcio Ladywell ar Heol Newydd a gallwch barcio yno am hyd at 2 awr, i geir modur yn unig. 

Mae meysydd parcio'r Lon Gefn a'r Gravel yn feysydd parcio cyfnod hir ar gyfer pob math o gerbyd.

Gallwch weld y manylion ar y map hwn.

Ffioedd safonol y meysydd parcio

Yn ogystal â’r ffioedd safonol, mae hefyd yn bosibl talu am docyn dros nos, am £5 i bob cerbyd heblaw am gerbydau modur.