Meysydd parcio Ystradgynlais

Cliciwch yma i chwyddo map Ystradgynlais
Cliciwch i’w wneud yn fwy

Mae dau faes parcio talu ac arddangos yn Ystradgynlais.

Maes parcio arhosiad hir yw Heol yr Eglwys (SA9 1EY).

Maes parcio arhosiad hir yw Heol Maes-Y-Dre (SA9 1JH).

Gellir prynu trwyddedau parcio ar gyfer meysydd parcio arhosiad hir ym Mhowys.

Mae 'r maes parcio yn cynnwys mannau anabl a pheiriannau a weithredir gydag arian parod.

Gellir eu gweld ar y map.

Ffioedd meysydd parcio safonol

*Noder fod mwyafrif ein meysydd parcio yn rhad ac am ddim i ddeiliaid bathodynnau glas pan fyddant wedi eu harddangos yn gywir. Fodd bynnag, gwiriwch y bwrdd arddangos am daliadau, amodau a thelerau.