Meysydd parcio Ystradgynlais

Cliciwch yma i chwyddo map Ystradgynlais

Mae dau faes parcio talu ac arddangos yn Ystradgynlais.

Maes parcio arhosiad hir yw Heol yr Eglwys (SA9 1EY).

Maes parcio arhosiad hir yw Heol Maes-Y-Dre (SA9 1JH).

Gellir prynu trwyddedau parcio ar gyfer meysydd parcio arhosiad hir ym Mhowys.

Mae 'r maes parcio yn cynnwys mannau anabl a pheiriannau a weithredir gydag arian parod.

Gellir eu gweld ar y map.

Ffioedd meysydd parcio safonol

*Noder fod mwyafrif ein meysydd parcio yn rhad ac am ddim i ddeiliaid bathodynnau glas pan fyddant wedi eu harddangos yn gywir. Fodd bynnag, gwiriwch y bwrdd arddangos am daliadau, amodau a thelerau.