Meysydd parcio Tref-y-clawdd

Cliciwch yma i chwyddo map Tref-y-clawdd
Cliciwch i’w wneud yn fwy

Mae 'na ddau faes parcio yn Nhref-y-clawdd.

Mae maes parcio Norton Arms ar Lon Larkey a gallwch barcio yno am hyd at 2 awr, i geir yn unig.

Mae maes parcio'r Lawnt Fowlio ar Lon y Lawnt Fowlio ac mae'n faes parcio cyfnod hir.

Gallwch weld y manylion ar y map hwn.