Meysydd parcio Llanandras

Cliciwch yma i chwyddo map Llanandras

Mae 'na ddau faes parcio yn Llanandras.

Mae meysydd parcio Stryd Henffordd a'r Stryd Fawr yn feysydd parcio cyfnod hir, ond i geir yn unig.

Gallwch weld y manylion ar y map hwn.