Meysydd parcio Aberhonddu

Cliciwch yma i chwyddo map Aberhonddu
Cliciwch i’w wneud yn fwy

Mae ‘na ddeuddeg maes parcio yn Aberhonddu.

Mae meysydd parcio Heol George, Inner Viaduct a Neuadd Newydd y Sir yn feysydd parcio dwy awr yn unig, ac i geir/beiciau modur yn unig.

Mae meysydd parcio Ffordd Alexandra, Outer Viaduct, Heol y Farchnad, Kensington, Heol Dinas, Scout Lane a Heol y Gamlas yn feysydd parcio cyfnod hir i geir/beiciau modur yn unig.

Mae maes parcio’r Watton yn faes parcio cyfnod hir i geir/beiciau modur a cheir a threlars yn unig.

Mae pob math o gerbydau’n gallu parcio ym maes parcio’r Promenâd.

Mae maes parcio ar gael ar gyfer bysiau a loriau ar Heol y Gamlas.

Gallwch weld manylion y meysydd parcio hyn ar y map hwn.