Maes parcio Machynlleth

Cliciwch yma i chwyddo map Machynlleth
Cliciwch i’w wneud yn fwy

Mae'r maes parcio cyfnod hir ym Machynlleth ar Heol Maengwyn.  Cliciwch ar y map i weld y manylion.

Ffioedd safonol y meysydd parcio

Yn ogystal â’r ffioedd safonol, mae hefyd yn bosibl talu am docyn dros nos, am £5 i bob cerbyd heblaw am gerbydau modur.