Maes parcio Llanidloes

Cliciwch yma i chwyddo map Llanidloes
Cliciwch i’w wneud yn fwy

Mae'r maes parcio cyfnod hir yn Llanidloes yn Mount Street.  Cliciwch ar y map i weld y manylion.

Ffioedd safonol y meysydd parcio

Yn ogystal â’r ffioedd safonol, mae hefyd yn bosibl talu am docyn dros nos am £5 i bob cerbyd, heblaw ceir modur.