Ffioedd safonol y meysydd parcio

Meysydd parcio arhosiad byr

Math o gerbyd Hyd at 1 Awr 1 – 2 Awr
Car £1.00 £1.50

Meysydd parcio arhosiad hir

Math o gerbyd Hyd at 1 Awr 1 - 2 Awr 2 – 4 Awr Dros 4 Awr Dros Nos
Car £0.70 £1.30 £2.50 £3.20 £0.00
Cerbyd a thrêlar £1.90 £1.90 £3.80 £3.80 £6.30
Cerbydau nwyddau hyd at 3 thunnell £2.20 £2.90 £4.00 £4.00 £6.30
Cerbydau nwyddau >3 thunnell £2.40 £3.40 £4.40 £5.30 £6.30

Arhosiad hir i Fysiau a Lorïau

Math o gerbyd Fesul dydd Dros Nos
Bws/Cerbyd Nwyddau £5.30 £6.30

 

Mae manylion y ffioedd ac amodau parcio i'w gweld ar yr arwydd yn y maes parcio. 

 

Cofiwch roi eich tocyn y tu mewn ar du blaen eich sgrin wynt.


Mae mannau parcio i’r anabl yn y rhan fwyaf o lefydd a gallwch barcio am ddim gyda  Bathodyn Glas swyddogol.