Cynllun Triongl Melyn

Mae Uned Diogelwch ar y Ffyrdd Cyngor Sir Powys wedi lansio menter newydd sbon, a fydd yn rhoi'r cyfle i yrwyr car arddangos ffyrdd newydd o ddod o hyd i fanylion y gyrrwr yn gyflym petai damwain.

 

 

 

 

Bydd y cynllun yn cymryd ffurf sticer triongl melyn a'r cerdyn "Eich Manylion" melyn. Bydd y cerdyn yn rhoi gwybodaeth am berthnasau agosaf, cyflyrau meddygol, alergeddau a meddyginiaethau y gyrrwr. Byddwn yn dweud wrth yrwyr i gadw'r cerdyn hwn ym mlwch menig eu cerbyd.  

Bydd y triongl melyn yn cael ei arddangos ar y gornel ochr chwith y tu mewn i'r sgrin wynt, y tu allan i ardal edrych y gyrrwr, er mwyn rhoi gwybod i'r gwasanaethau brys fod y wybodaeth yn y blwch menig.  1. Cais am Sticer Triongl Melyn

  2. Caniatewch 7 diwrnod gwaith i'ch bathodyn gyrraedd

Cyswllt

Prisiau galw