Amserlen bysiau

Gallai gwasanaethau gael eu cwtogi neu eu dileu ar wyliau banc a gall amserlenni newid ar fyr rybudd. Cofiwch wirio pris y tocynnau ac amseroedd teithio cyn gwneud eich trefniadau teithio terfynol.

Mae bysiau ym Mhowys yn gweithredu ar sail "codi dwylo a theithio" a byddant yn aros i godi neu ollwng teithwyr mewn unrhyw le (y tu allan i'r trefi), ac nid yw'r gwasanaeth yma wedi'i gyfyngu i arosfannau bysiau. Cofiwch fod angen ystyried y rhagofalon arferol ar gyfer diogelwch ar y ffordd, a pheidiwch â chodi llaw ar y bws oni bai fod yna le diogel iddo aros.

Dylech roi gwybod i'r cwmni, gan anfon copi at y Cyngor Sir, os oes gennych unrhyw gwyn am wasanaethau bws anghyson, neu ymddygiad gyrrwr bws.

Rydym yn croesawu awgrymiadau ynglyn â sut y gallwn wella ein gwasanaethau bysiau a threnau.

Dechreuodd gwasanaeth bws T6 Trawscymru newydd o Aberhonddu i Abertawe dydd Llun 12 Medi 2016.

Cliciwch yma i lawrlwytho amserlen y T6

Mae taith bws T4 Trawscymru T4 hefyd ar gael o’r Drenewydd i Gaerdydd

Cliciwch yma i lawrlwytho amserlen y T4

Mae tudalen we ‘powysbus’ wedi'i dileu oherwydd y gwaith mawr a'r costau fyddai'n angenrheidiol er mwyn sicrhau ei bod yn cyrraedd y safon ofynnol ac yn addas i'r diben. Ar hyn o bryd, mae ap newydd yn cael ei ddatblygu i ddisodli'r hen dudalen we 'powysbus'. Defnyddiwch y ddolen i traveline.cymru i gael gwybodaeth am amserlenni.

Bws – Traveline Cymru

Gwefan: www.cymraeg.traveline.cymru
Ffôn: 0800 464 0000 
I gwyno am wasanaethau bysiau e-bost wales@bususers.org.

Trên – National Rail Enquiries

Gwefan: www.nationalrail.co.uk
Ffôn: 08457 484 950
Ar gyfer cwynion am wasanaethau trenau e-bost hello@passengerfocus.org.uk

North Timetables

N1FE amserlen (pdf)

N2FE amserlen (pdf)

N3FE amserlen (pdf)

N4FE amserlen (pdf)

N5FE amserlen (pdf)

N6FE amserlen (pdf)

N7FE amserlen (pdf)

N9FE amserlen (pdf)

N10FE amserlen (pdf)

South Timetable

S1FE amserlen (pdf)

S2FE amserlen (pdf)

S3FE amserlen (pdf)

S5FE amserlen (pdf)

S32FE amserlen (pdf)

S33FE amserlen (pdf)

S35FE amserlen (pdf)