Adroddiadau Blynyddol a Pholisi Parcio

O'r 1 Ebrill 2011, daeth Cyngor Sir Powys (CSP) yn Awdurdod Gorfodi Sifil ac mae'r Cyngor yn ysgwyddo cyfrifoldeb dros orfodi cyfyngiadau parcio ar Ffyrdd a Chefnffyrdd y Sir. Ar yr un diwrnod, rhoddodd Awdurdod Heddlu Dyfed-Powys y gorau i gyflogi wardeniaid parcio ond mae'r heddlu yn cadw pwerau traffig y ffyrdd i ddelio gyda materion megis rhwystrau yn y ffordd oherwydd parcio a pharcio peryglus.