Chwilio, gweld a rhoi sylwadau ar geisiadau cynllunio

Cynlluniau a gyflwynwyd a dogfennau cysylltiedi, hysbysiadau penderfyniadau ac rhoi eich sylwadau ar gais. Defnyddiwch y Rhestr Wythnosol i ddod o hyd i geisiadau sydd wedi’u derbyn neu wedi’u penderfynu arnynt o fewn y 12 wythnos diwethaf.  Gallwch ddod o hyd i geisiadau h?n trwy glicio ar Chwilio am Gais.

Mae Gynllun Datblygu Lleol Powys (2011-2026) yn rhoi manylion polisiau a chynigion y Cyngor Sir ar gyfer defnyddio tir.  Cafodd ei fabwysiadu ar 17 Ebrill 2018.  Bydd ei ddarllen a'i ystyried ar y cyd â'r canllawiau cynllunio atodol yn rhoi arwydd o ba mor dderbyniol yw cynnig.  Felly, dylid ei ystyried a lle'n bosibl dylid cyfeirio ato wrth baratoi sylwadau ar geisiadau cynllunio.