Sylwadau ar y Cynllun Datblygu Lleol Adnau

Mae'r holl sylwadau ar y CDLl ar gael i'w gweld trwy'r dolenni isod.  I ddod o hyd i sylwadau gan unigolyn penodol (person neu sefydliad), chwiliwch trwy ddefnyddio'r rhif cynrychiolydd unigryw.  Os nad ydych yn gwybod eich rhif cynrychiolydd, gallwch chwilio trwy ddefnyddio'r Mynegai yn Nhrefn yr Wyddor isod.

Mynegai Cynrychiolwyr – Yn Nhrefn yr Wyddor

Mynegai Cynrychiolwyr - Rhifau

 

 

 

 

 

 

 

Clirio