Ymuno â'r rhestr i dderbyn negeseuon e-bost neu negeseuon testun

Gallwn anfon neges e-bost neu neges destun atoch i ddweud wrthych pan yr ydych yn hwyr yn talu eich dirwyon, neu pan fo eitemau yr ydych wedi gwneud cais amdanynt yn barod i'w casglu.

 

I gofrestru neu ddiweddaru eich manylion, defnyddiwch y ffurflen ar-lein isod neu ffoniwch neu ymweld ag unrhyw un o'n llyfrgelloedd.

Byddwn yn anfon e-bost atoch hefyd pan fydd hi'n amser i ddychwelyd eich eitemau, fel y gallwch eu dychwelyd neu eu hadnewyddu heb gael unrhyw ddirwyon.