Gwasanaethau Cyfrifiaduron

Mae pob llyfrgell gangen ym Mhowys yn cynnig mynediad am ddim i'r cyfrifiaduron a'r gwasanaeth WiFi. 

Cyfrifiaduron y Llyfrgell

Mae cyfrifiaduron ar gael ymhob llyfrgell. Mae'n syniad da i gadw eich sesiwn o flaen llaw i wneud yn siwr bod cyfrifiadur ar gael. Bydd y sesiynau cyfrifiadurol yn gorffen 15 munud cyn amser cau. 

Rhaid i blant dan 16 fod yn aelodau o'r Clwb Rhyngrwyd. Rhaid i chi fod yn aelod o'r llyfrgell i ymuno â'r Clwb Rhyngrwyd ac mae'n rhaid i'ch rhiant/gwarchodwr lofnodi'r ffurflen gais i ymuno â'r Clwb Rhyngrwyd o flaen aelod o staff.

Mae gan y rhan fwyaf o lyfrgelloedd cangen hefyd gyfrifiaduron arbennig yn Ardal y Plant, sy'n gallu cyrraedd nifer cyfyngedig o wefannau ar gyfer gwaith cartref a gemau. Gallwch ddefnyddio'r cyfrifiaduron hyn heb ymuno â'r Clwb Rhyngrwyd. 

 

Wi-Fi

I gyrraedd WiFi am ddim bydd angen cyfrif defnyddiwr am ddim arnoch. Os gallwch dderbyn neges destun, gallwch greu cyfrif Wi-Fi i chi eich hun. Yn unrhyw un o Lyfrgelloedd Powys:

  1. Cysylltwch eich ffôn symudol neu'ch tabled â signal Wi-Fi powysguest
  2. Agorwch dudalen ar y we mewn porwr; dylai eich porwr ei hailgyfeirio a chyrraedd ein tudalen mewngofnodi Wi-Fi (ond fydd ailgyfeirio awtomatig ddim yn gweithio gyda thudalen https fel facebook)
  3. Cliciwch ar y ddolen ar waelod y dudalen i greu cyfrif newydd (“Os nad oes gennych gyfrif, cliciwch yma / If you do not have an account, click here” yw enw'r ddolen)
  4. Llenwi'r ffurflen fer, gan gynnwys rhif ffôn symudol, a'i chadw.
  5. Byddwch yn derbyn neges destun gyda'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair.
  6. Ewch yn ôl i'r dudalen mewngofnodi a mewngofnodi yno 

DS os ydych yn defnyddio ffôn clyfar neu dabled, gallwch hefyd gadw'r manylion trwy newid eich signal Wi-Fi i PowysWPAguest, a chofnodi eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair yn y gosodiadau ap. Yn y modd yma, bydd eich dyfais yn cysylltu â'r signal yn awtomatig pan ddychwelwch i'r llyfrgell ar adeg arall.

 Os na allwch dderbyn neges destun, gallwn greu cyfrif ar eich cyfer - gofynnwch i'r staff wrth y cownter.