Aelodaeth Plant

Image of mother and child reading

Mae yna rywbeth i bob oed yn Llyfrgelloedd Powys!

 

 

 1. MANYLION PLENTYN (1)

 2. Dewiswch:
 3. MANYLION PLENTYN (2)

 4. Dewiswch:
 5. MANYLION PLENTYN (3)

 6. Dewiswch:
 7. MANYLION RHIENI

Mae angen i riant neu warcheidwad lenwi'r ffurflen gais ar gyfer unrhyw un dan 14.

Byddwn yn anfon neges e-bost atoch pan fydd y cerdyn yn barod i'w gasglu. Gallwch gasglu'r cerdyn o unrhyw lyfrgell ym Mhowys - cliciwch yma i weld lleoliad y gangen. Fel rhiant / gwarcheidwad, mae'n rhaid i chi gasglu'r cerdyn eich hun, a dangos dau fath o brawf o bwy ydych, er enghraifft

 • trwydded yrru
 • bil cyfleustodau
 • cyfriflen banc neu lyfr cymdeithas adeiladu
 • llyfr pensiwn
 • Datganiad Treth y Cyngor

Ni all plant dan 16 ddefnyddio'n cyfrifiaduron rhyngrwyd cyhoeddus heb ganiatâd eu rhieni. Os hoffech chi i'ch plentyn allu defnyddio'r gwasanaeth yma, bydd angen i chi lofnodi ffurflen caniatâd rhieni. Gallwch godi ffurflen o gownter y llyfrgell, a'i llenwi pan ddewch i mewn i gasglu cerdyn eich plentyn. Bydd eich plentyn yn cael Cerdyn Clwb Rhyngrwyd ac mae'n rhaid iddo ddangos hwn bob tro y bydd yn defnyddio cyfrifiadur, ynghyd â'u cerdyn llyfrgell.

Image of young child reading

Pori Drwy Stori

Rhaglen ddwyieithog newydd yw Pori Drwy Stori sy'n cael ei ariannu gan lywodraeth Cymru. Mae'n cefnogi llythrennedd plant wrth iddyn nhw ddechrau yn y dosbarth Derbyn yn holl ysgolion a gynhelir yng Nghymru. Mae'r rhaglen yn darparu adnoddau i'w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth a gartref, i annog rhieni i barhau i gefnogi dysgu eu plentyn.  Mae 3 cainc i'r rhaglen -

 • Her Rigymau - cyfle i gael hwyl yn dysgu ac yn adrodd rhigymau a barddoniaeth
 • Amser Llyfr - darparu pecyn llyfrau gyda dau lyfr lluniau i'w mwynhau gyda'ch gilydd gartref
 • Fy Llyfr i - yn galluogi pob plentyn i greu ei lyfr ei hun i'w gadw.

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Powys yn bartner yn y rhaglen - chwiliwch am ddigwyddiadau yn eich llyfrgell leol.

Babanod a phlant bach

Mae yna amrywiaeth o lyfrau yn eich llyfrgell - yn y Gymraeg a'r Saesneg - y bydd babanod a phlant bach yn eu mwynhau:

·         llyfrau cardfwrdd

·         llyfrau lluniau

·         llyfrau codi'r fflap

·         llyfrau hwiangerddi

·         llyfrau'r wyddor a chyfrif

·         llyfrau am liw, siâp a phatrwm

·         llyfrau stori.

Mae gan rai llyfrgelloedd straeon neu dapiau, CD neu DVD i'w benthyca. Hefyd mae llyfrau am ofal plant a sgiliau rhianta ar gael i'w benthyg.

Mae llyfrgelloedd ac ymwelwyr iechyd Powys yn cydweithio trwy Dechrau Da, i hybu'r neges bod 'llyfrau'n hwyl' i chi a'ch baban.

Image of Internet Club logo

[Translate to Cymraeg:]

Internet Club

If you are under 16 and would like to use the public computers in Powys branch libraries then you would need to join our Internet Club. Just fill out an application form which you can get from your local library, and get a parent or guardian to sign it.  By doing this you are agreeing to comply to the acceptable use policy which is designed to protect you and the library community.

That's all there is to it! Why not sign up and get exploring?

Pan fyddwch yn ymuno â'r llyfrgell, peidiwch â phoeni y bydd eich baban yn difrodi llyfrau! Mae llyfrau â chloriau cardfwrdd caled yn hynod o wydn, ac ry'n ni'n deall yn iawn os oes rhywfaint o draul arnyn' nhw!

Mae gennym:

 • lyfrau straeon ar gyfer pob oed
 • llyfrau gwybodaeth ar gyfer diddordebau neu waith cartref
 • cyfrifiaduron
 • fideos a thapiau straeon
 • cystadlaethau, amseroedd rhigymau a straeon a gweithgareddau eraill.
 • gweithgareddau gwyliau a heriau darllen