Ymuno â'r llyfrgell

Gall unrhyw un sy'n byw, yn gweithio neu'n astudio ym Mhowys ymuno â'r llyfrgell.

Gallwch alw yn unrhyw un o’n llyfrgelloedd cangen i ymuno â’r llyfrgell – mae’r broses yn un hawdd a chyflym.

Gall unrhyw un sy’n byw, gweithio neu’n astudio ym Mhowys ymuno â’r llyfrgell.  Pan fyddwch yn dod i’r llyfrgell, byddwn yn gofyn i chi lenwi ffurflen fer sydd ar gael yn y llyfrgell, neu gallwch ei lawrlwytho o’r ddolen isod.

Dewch â dogfennau swyddogol gyda chi sy’n dangos eich enw a chyfeiriad – gall hyn fod yn drwydded yrru neu drwydded Deledu, bil prif wasanaethau, datganiad banc neu ddatganiad Treth y Cyngor. 

Dod hyd i'ch llyfrgell agosaf

lawrlwytho ffurflen gofrestru llyfrgell (oedolion)

lawrlwytho ffurflen gofrestru llyfrgell (plentyn)

Gallwch bori catalog y llyfrgell heb fewngofnodi i'ch cyfrif. Os ydych am i ni gadw llyfr i chi, adnewyddu llyfr, neu newid gosodiad eich cyfrif, byddwn yn gofyn i chi fewngofnodi. I wneud hyn, bydd angen rhif eich cerdyn llyfrgell (cod bar), a'ch PIN arnoch.

Beth yw eich PIN?

 

Os ymunoch chi â’r llyfrgell cyn Gorffennaf 2014, eich rhif PIN fydd 4 rhif olaf y rhif ffôn a roesoch i ni.

Os ydych newydd ymuno (neu os nad ydych wedi rhoi eich rhif ffôn i ni) eich rhif PIN fydd ‘changeme’.

Defnyddio'ch PIN

    1.  Bydd gofyn i chi fewngofnodi os oes angen. Bydd sgrîn gyda 2 flwch, sef  eich Cod Bar' a 'PIN' arnynt yn ymddangos

    2.  Teipiwch y rhif dan y cdo bar ar gefn eich cerdyn llyfrgell - peidiwch â chynnwys y gofod (mannau gwag) rhyngddynt

    3.  Teipiwch eich PIN (Os na wyddoch beth yw eich PIN, rhowch gyhnig ar 4 digid olaf eich rhif ffôn, neu'r gair: 'changeme')

    4.  Ar ôl mewngofnodi'n llwyddiannus, byddwch yn gallu parhau

Gallwch ddechrau benthyg yn syth - mae yna lyfrau, DVDs a llyfrau llafar ym mhob llyfrgell, a gallwch ofyn am eitemau o unrhyw un o’n ganghennau eraill am ddim.

Bydd eich cerdyn newydd yn rhoi mynediad i chi i’n casgliadau o e-lyfrau ac e-gylchgronau i’w lawrlwytho i’ch cyfrifiadur neu ddyfais symudol, yn ogystal â’n detholiad o adnoddau ar-lein megis y  Pecyn Prawf Theori ‘Pro’.

Image of an open book

Plant yn y Llyfrgell

Image of young children reading

  • lyfrau straeon ar gyfer pob oed
  • llyfrau gwybodaeth ar gyfer diddordebau hamdden neu waith cartref
  • cyfrifiaduron 
  • tapiau fideo a straeon
  • cystadlaethau, rhigymau ac amser straeon a gweithgareddau eraill.
  • gweithgareddau gwyliau a heriau darllen