Taliadau Llyfrgell

Bydd dirwyon yn cael eu codi am eitemau sy’n hwyr ar y cyfraddau canlynol (bydd y dirwyon yn cael eu codi ar gyfer pob dydd mae’r llyfrgell gangen ar agor o le y gwnaethoch fenthyca’r eitem).

Dirwyon - llyfrau

Canghennau: Oedolion: 10c am bob diwrnod hwyr am bob eitem unigol (uchafswm £5.00 yr eitem).
Llyfrgelloedd symudol: 10c am bob wythnos a gollwch am bob eitem unigol.
Plant: dim dirwyon ar eitemau plant.

Dirwyon - eraill

Llyfrau Llafar: Oedolion -  10c am bob diwrnod hwyr am bob eitem unigol hyd at £5.00. Dim dirwyon ar eitemau plant. 

DVD:
50c y diwrnod am ffilmiau i oedolion a phlant; 20c y diwrnod am DVD plant,  gwybodaeth a cherddoriaeth. £5.00 yw uchafswm y dirwy ar gyfer pob eitem unigol.

Cadw Eitemau

Llyfrau mewn stoc neu wedi'u harchebu: dim tâl

Llyfr neu gyfnodolyn nad yw mewn stoc: £10.00  

Cais i adnewyddu eitemau ar fenthyg rhwng llyfrgelloedd (mae angen o leiaf wythnos o rybudd):  £6.00

Eitemau hwyr sydd ar fenthyg rhwng llyfrgelloedd:  Ad-daliad o £6.00

Setiau o lyfrau cerddoriaeth neu ddramâu: o £30.00 (pris ar gael trwy gais)

Taliadau Benthyca Llyfrau Llafar

Oedolion - £3. Dim tâl ar gyfer eitemau i blant

Tâl am Logi DVD

£1 yr wythnos am DVD plant, gwybodaeth neu gerddoriaeth
£2 yr wythnos am ffilmiau oedolion a phlant
£4 yr wythnos am set mewn blwch gyda 3 neu fwy o DVDs

Tocynnau newydd

Oedolion/plant: £1

Gwerthu hen stoc

Clawr meddal i oedolion o 40c
Clawr caled i oedolion o 60c
Iau: o 20c
Awdio: o 50c
DVD: o £2.50

Gwerthu gyriant flash / cof bach

gyriant flash 2GB: £5

Llungopïau

A4, 15c y ddalen

A3, 30c y ddalen

Paper

A4: 10p per sheet

Allbrint

A4: 15c du a gwyn, 35c lliw

Allbrint o Microfiche/ffilm -

A4: 30c hunan-wasanaeth (from microfilm printer), standard charge from iCam printer, 50c trwy'r post (os oes gwasanaeth ar gael)

Copïau digidol ac allbrintiadau a baratoir i chi gan aelod o staff: £1 yr un

Ffacs

I mewn: 50c y dudalen
Allan: DU £1; Ewrop - £2 am y dudalen 1af, £1 am bob tudalen ddilynol; Gweddill y Byd - £3 am y dudalen 1af, £1 am bob tudalen ddilynol  

Lamineiddio (os oes gwasanaeth ar gael)

Maint A4:  £1.50
Maint A3:  £2.00

Llyfrau: Mewn print - pris cyfredol

Allan o brint: cost gyfredol yn ôl pris cyfartalog y math o lyfr dan sylw
Cost ailrwymo os yw'n briodol

Cost ailrwymo os yn briodol

DVD: Prisiau unigol

Os yw plentyn yn colli llyfr, cyfrifoldeb y rhiant/rhieni yw talu'r gost o'i adnewyddu

Desgiau busnes (lle bydd ar gael) £5.00 y sesiwn

Sefydliadau gwirfoddol/addysgol:
£15 yr awr; £30 am sesiwn 3 awr. (Gofynnwch i'r llyfrgellydd cangen ynglyn â chostau a ph'un yw'r adeilad ar gael ai peidio y tu allan i'r oriau agor)

Sefydliadau eraill:
£20 yr awr, £40 am sesiwn 3 awr yn ystod oriau agor y llyfrgell. (Gofynnwch i'r llyfrgellydd cangen ynglyn â chostau a ph'un yw'r adeilad ar gael ai peidio y tu allan i'r oriau agor)

Defnyddio cyfleusterau'r gegin:
Aberhonddu a'r Drenewydd £5, eraill £2

Cyfraddau is am logi rheolaidd:
Rydym yn cynnig gostyngiad o 10% pan fydd trefniadau rheolaidd (10 sesiwn neu fwy y flwyddyn)

Orielau
Orielau
Am ddim ar gyfer arddangosfeydd nad ydynt yn gwerthu
£50 + 10% of sales for selling exhibitions

Blychau arddangos:
Am ddim ar gyfer arddangosfeydd nad ydynt yn gwerthu
Mae’r prisiau fesul yr arddangosfa, am hyd at un mis o hyd.

Does dim tâl yn cael ei godi am arddangosfeydd sefydliadau lleol.

Cyfrifoldeb arddangoswyr yw yswirio’r pethau y maen nhw’n eu dangos – nid yw’r gwasanaeth llyfrgelloedd yn gallu cymryd cyfrifoldeb os yw’r pethau hyn yn cael eu colli neu eu difrodi

Prisiau fesul arddangosfa sy'n parhau hyd at un mis

Gwelwch delerau ac amodau ein polisïau i gael rhagor o wybodaeth.

Lawr lwythwch y ffurflen archebu yma.

Chwiliad cyflym (hyd at hanner awr) - £15

Un awr - £25.00

Dwy awr - £50

 

 

Cyswllt

Prisiau galw