Talu dirwy i'r llyfrgell

Gallwch wirio os oes gennych unrhyw ddirwy i'w dalu ar dudalen ar-lein eich cyfrif llyfrgell.

Image of £ sign

Bydd tâl yn cael ei godi am bob diwrnod y bydd llyfr, DVD neu lyfr llafar yn hwyr (codir dirwy am bob diwrnod y mae’r llyfrgell gangen ar agor o le y gwnaethoch fenthyca’r eitem).  Ni chodir unrhyw ddirwyon am eitemau plant. 

Gallwn anfon neges e-bost neu neges destun atoch i roi gwybod bod eich eitemau’n hwyr er mwyn i chi eu dychwelyd neu eu hadnewyddu.

Gallwch adnewyddu eich llyfr os nad oes darllenydd arall wedi gofyn amdano - gallwch adnewyddu ar-lein yma neu gallwch ffonio unrhyw un o’n canghennau.

Gallwch adnewyddu llyfr tair gwaith (ar-lein neu dros y ffôn) cyn y bydd yn rhaid i chi ei ddychwelyd i’r llyfrgell.

Rhowch wybod i mi os ydw i’w hwyr yn dychwelyd yr eitemau rwyf wedi’u benthyg.