Llyfrau ar gyfer Darllenwyr Dyslecsig ac Anfoddog

Mae darllenwyr dyslecsig ac anfoddog yn gallu mwynhau stori dda cymaint ag unrhyw un arall.  Yn wir, mae rhai o’r awduron gorau’n gallu bod yn ddyslecsig hefyd gan gynnwys John Irving a Lynda la Plante, a’r awduron plant Sally Gardner a Tom McLaughlin.

Daw dyslecsia ym mhob lliw a llun, a ‘does dim un ateb i bawb, ond mae gan lyfrgelloedd lawer i’w gynnig:

Llyfrau Llafar i’w lawrlwytho

Mae pawb yn gallu mwynhau llyfrau llafar, ac mae gennym filoedd i ddewis ohonynt, i blant, oedolion a phobl ifanc.  Gallwch fenthyg hyd at 4 llyfr llafar ar y tro i wrando arnynt ar eich llechen, ffôn clyfar, cyfrifiadur neu chwaraewr mp3.  Cliciwch yma i lawrlwytho llyfrau llafar

Llyfrau Llafar ar CD

Well gennych fenthyg ar CD?

Pori drwy CDs sain i oedolion

Pori drwy CDs sain i oedolion ifanc

Pori drwy CDs sain i blant 

(Ar y catalog, defnyddiwch ‘Place Hold’ i gadw’r eitem a fydd yn cael ei anfon i’r llyfrgell leol)

Nofelau Graffig i blant ac oedolion ifanc

Mae’r rhain yn genre poblogaidd iawn ond yn dda i ddarllenwyr dyslecsig ac anfoddog gan fod rhan helaeth o’r stori yn y lluniau.   Ond nid yw nofelau graffig yn ystyried dyslecsia, felly weithiau mae’r dudalen yn gallu edrych yn ‘orlawn’ ac nid ydynt i gyd yn defnyddio ffontiau sy’n hawdd eu defnyddio – ond mae nofelau graffig yn apelio i bawb ac mae’n werth rhoi cynnig arnynt.

(Ar y catalog, defnyddiwch ‘Place Hold’ i gadw’r eitem a fydd yn cael ei anfon i’r llyfrgell leol)

Pori drwy nofelau graffig i blant  (gallwch hefyd roi cynnig ar Asterix the Gaul series

Pori drwy nofelau graffig i oedolion ifanc

Llyfrau Barrington Stoke:  Gyda Dyslecsia mewn golwg, ond ffuglenni i bawb!

Diben llyfrau Barrington Stoke yw chwalu’r rhwystrau i ddarllen, o ddyslecsia a straen gweledol i fod yn anfodlon gwneud.  Nid yw llyfrau Barrington Stoke yn eich trin yn nawddoglyd ac maen nhw gan yr awduron gorau yn y busnes.

  • Wedi’u golygu’n arbennig i wneud darllen yn haws ac yn addas i’r oedran.
  • Yr awduron gorau yn y busnes
  • Digon o egwyl mewn penodau fel bod modd i ddarllenwyr gael hoe fach.
  • Cefndir lliw hufen sy’n lleihau’r straen gweledol
  • Ffont a chynllun sy’n ystyried dyslecsia
  • Yn fyrrach ac yn llai tebygol o ddanto darllenwyr

Gallwch ddod o hyd i lyfrau Barrington Stoke yn y catalog – defnyddiwch ‘Place Hold’ i ofyn am lyfr neu i’w gadw.

Pori llyfrau i oedolion ifanc: Saesneg

Pori llyfrau i oedolion ifanc: Cymraeg

Pori llyfrau i blant: Saesneg

Pori llyfrau i blant: Cymraeg

e-Lyfrau

Mae’r gwasanaeth e-lyfrau’n boblogaidd iawn – gallwch newid ffont, maint a’r cyferbyniad i wneud y testun yn haws i’w ddarllen. Cliciwch yma i lawrlwytho e-Lyfrau ar eich llechen, ffôn clyfar neu e-Ddarllennydd  (gan gynnwys llechi Kindle Fire, ond nid Kindle eReader yn anffodus)

Storïau Sydyn i Oedolion

Erbyn hyn mae dyslecsia’n cael ei gydnabod yn eang, ond yn y gorffennol, gallai’r ysgol fod yn le anodd i’r rhai â dyslecsia.  I oedolion sy’n dechrau o’r newydd ar eu taith ddarllen, mae gennym ddewis o storïau sydyn i’ch rhoi chi ar ben ffordd.   Mae’r rhain yn fersiynau cryno o lyfrau poblogaidd:

Pori storïau sydyn yn y catalog - defnyddiwch ‘Place Hold’ i ofyn am lyfr neu i’w gadw.