Llyfrgell Deithiol De Powys

Image of mobile library

Chwiliwch am y lle a'r amser yn y tabl isod, edrychwch ar daith y llyfrgell a dyddiadau'r gwasanaeth i weld pryd fydd y Llyfrgell Deithiol yn galw gyda chi. Rhaid i chi fod yn Aelod o Lyfrgell Powys i ddefnyddio ein llyfrgelloedd teithiol.  

Arosfan Amser Llwybr Rhif
Abaty Cwm-hir Bryncamlo: 10.30 - 10.40, Mill Cottage: 10.50 - 11.05, Home Farm: 11.05 - 11.15 SP5
Aber-bran Lloches bws13.50 - 14.05 SP14
Aber-craf Sedd Aber-craf 11.15 – 11.30, Neuadd Les 11.35 - 12.30 SP12
Aberedw Seven Stars: 11.40 - 11.55 SP8
Abergwesyn Hen Swyddfa'r Post: 13.10 - 13.20 SP7
Aberyscir 13.20 - 13.25 SP14
Y Batle 9.40 - 9.55 SP14
Bugeildy Siop:13.00 - 13.25 SP6
Belfont 12.10 - 12.30 SP11
Beulah The Walk: 13.40 - 14.10, Wylfa: 14.10 - 14.15 SP9
Bleddfa Tafarn Hundred House: 10.50 - 11.10 SP4
Bochrwyd Heol yr Orsaf: 14.00 – 14.40 SP8
Aberhonddu Saline Close: 10.35-10.55, Prospect close:11.10-11.25, Pendre Gardens: 11.30-12,25, Abbeyfield: 13.40-14.00, Gwenllian Morgan Court: 14.05- 14.30 SP16
Bronllys Garej: 13.40-13.50, Stad Neuadd: 14.00 - 14.25 SP18
Bwlch Stad Garej: 09.15 - 09.30, Eglwys: 09.35 - 09.50, Glasfryn Terrace: 09.55 - 10.15 SP17
Bwlchysarnau Neuadd y Pentref: 11.30 - 12.05 SP5
Caehopcyn Ciosg 09.50 – 10.05 SP13
Caerwnon Park 10.15 - 10.50 SP7
Cefngorwydd 10.15 - 10.20 SP9
Cefntwrch Farm 14.00-14.15 SP11
Cilmeri Ynys View: 14.45 - 15.00 SP7
Cleirwy Stad y Castell: 09.50-10.10, Swyddfa'r Post: 10.15-10.30 SP3
Coelbren Dol Henryd - Byngalos 10.00 – 10.20, Neuadd Les: 10.25-11.10, Brynawelon 11.15 – 11.25, Llwyncelyn Terrace 11.45 – 12.00 SP13
Cradoc Hysbysfwrdd 09.15 – 09.40 SP14
Crai Sgwâr: 11.30-12.00 SP11
Crughywel Maesffynnon 13.20 – 13.40 SP17
Y Groes Y Fron: 14.00 - 14.10, Guidfa Meadows: 14.10 - 15.00 SP2
Y Groes Lleast: 15.20 - 15.30 SP6
Cwmdu St Michael's Close: 15:00 – 15.15, Felindre: 15.20 – 15.45 SP17
Cwmgiedd Dreflan 15.20 – 15.25, Swyddfa'r Post 15.30 – 15.40 SP12
Defynnog Hen Ysgol: 10.45 – 11.00, Glannau Senni: 11.05 – 11.20 SP11
Dolau Craffryn Bungalow: 10.30 - 10.40, Ysgol: 14.30 - 15.00 SP4
Dolyhir Pentref: 13.55 - 14.15 SP3
Einsiob The Harbour: 13.20 - 13.45 SP1
Felin-fach Hysbysfwrdd: 15.35 – 16.05 SP18
Ffordd-las 11.30 - 11.45 SP10
Garth Ysgol: 14.30 - 15.00, The Mill: 15.05- 15.15 SP9
Llanfair Llythynwg Ysgol: 13.10 - 13.30 SP3
Y Clas-ar-Wy Maesllwch Arms: 13.30 - 13.55, Cwm-bach: 13.00 - 13.25 SP10
Y Clas-ar-Wy Eglwys: 14.35 - 15.00, River View: 10.05 - 10.15, Dan y Bryn: 10.20 - 10.40 SP10
Glascwm Pentref: 15.00 - 15.25 SP1
Groesffordd Stad y Parc: 15.15 – 15.40 SP15
Gwernyfed Stad: 09.30 - 10.00 SP10  
Hawy Mill View Close: 10.15 - 10.30, Parc Sunnyhaven: 10.35 - 11.20 SP8
Hundred House Maes Parcio: 14.20 - 14.40 SP1
Kinnerton Neuadd y Pentref: 12.25 - 12.45 SP1
Tref-y-Clawdd Ysbyty'r Cottage: 10.30 - 10.40, Fflatiau'r Cottage: 10.45 - 11.00 SP6
Cnwclas Glyndwr: 11.15 - 11.30, Castle Fields: 11.30 - 11.35, Bridge House: 11.40 - 12.00 SP6
Arosfan Amser Llwybr Rhif
Libanus Cilfan yr Eglwys .30 – 9.55, Hen Swyddfa'r Post 10.00 – 10.25 SP16
Llanafan Fawr Oak Field: 11.50 - 12.00, Dolfan: 12.05 - 12.15 SP7
Llanbadarn Fynydd Siop: 14.00 - 14.30 SP6
Llanbedr St Peters Close: 11.35 - 11.50, Cilfan: 11.50 - 12.00, Pont-faen: 12.05 - 12.20 SP17
Llanbister Glandorddu: 13.20 - 13.50 SP2
Llanbister Road Rose Villa: 11.35 - 11.50, New House: 12.20 - 12.30 SP2
Llanddew Eglwys: 13.10 – 13.30 SP16
Llanddewi Byngalows: 14.45-14.55, Neuadd y Pentref: 15.00 - 15.15 SP6
Llanfaredd Garth View: 15.45 - 15.55 SP1
Llanfihangel Red Lion: 10.15-10.35 SP1
Llanfihangel Old Oak House: 11.25 - 11.50 SP18
Llanfihangel Nant Bran 15.20 - 15.40 SP11
Llanfilo Eglwys: 14.35 – 15.00, Cwrt y Plyfin 15.10 – 15.30 SP18
Llanfrynach Sgwâr: 14.40 - 15.05 SP15
Llangammarch Pont: 13.00 - 14.00, Brynawelon: 14.05 - 14.30 SP7
Llangasty Dan yr Allt 10.00 – 10.10 SP18
Llangatwg Clos Ciliau: 13.45 – 13.55, Lime Trees Avenue: 14.00– 14.10 SP17
Llangenni Eglwys: 11.10 - 11.30 SP17
Llan-gors Beacons View: 11.55 - 12.00, Maes y Felin: 12.05 - 12.30 SP18
Llangunllo Tafarn y Greyhound : 10.30 - 11.15, Llugwy Farm: 11.20 - 11.30 SP2
Llangurig Dyffryn Dernol: 14.10 - 14.25 SP5
Llangynidr Pencommin 10.40 – 11.10, Blaen y Myarth 11.15-11.30, Swyddfa'r Post11.35-11.50, Neuadd Pentref 12.35-12.50, Church Close 12.55-13.00, Beaufort Square: 13.00 - 13.35, Caeporth: 13.40 - 14.05 SP15
Llanigon Stad Diddegi: 11.50 – 12.00, SP10
Llanspyddid Heol St Cattwg: 15.35 - 16.20 SP14
Llanwrtyd Yr Hen Eglwys: 11.30 - 11.45, Fferm Cwm Irfon: 11.50 - 12.10, Fferm Penybont: 12.15 - 12.25 SP7
Llanllyr Parc Cortay: 15.10 - 15.40 SP2
Llowes Arosfan Bws: 09.30 - 09.45 SP3
Capel Isaf, Castell Madoc 11.30 - 11.45 SP14
Cwmtwrch Isaf Heol Gleien 13.15 – 13.35, Ciosg 13.40 – 13.50, Cwphil Rd 14.35 – 14.45, Heol Linden 14.50 – 15.00 SP12
Llyswen Bridge End:14.45-15.00, Church Lane:15.05-15.25, Llys Meillion: 15.30-15.45 SP8
Merthyr Cynog 10.30-10.45 SP14
Nantglas Shiloh: 14.55 - 15.10, Glanyrafon: 15.10 - 15.20 SP5
Nantygwreiddyn Layby: 14.35 - 14.45 SP14
Maesyfed Siop: 10.45 - 11.45, Post Office: 11.45 - 12.10 SP1
Pontnewydd-ar-Wy Knapplands: 10.55 - 11.10, Sychpant: 11.15-11.30 SP7
Newchurch Ciosg 12.40 – 12.55 SP3
Norton Offa’s Green: 13.00 - 13.30, Caefelyn: 13.35 - 14.00 SP4
Pencraig Church House: 14.25 - 14.35 SP3
Castell-paen Neuadd y Pentref: 10.45-11.10, Tafarn Roast Ox: 11.15 - 11.30 SP3
Pantydwr Crugyn: 12.15-12.30, Pentref: 12.40 - 13.00 SP5
Pennorth Chapel House: 09.35 - 09.55 SP18
Pentre Bach Tafarn: 14.35-15.10 SP11
Pentre'r Felin 14.20-14.30 SP11
Penybont Middle House: 15.10 - 15.20 SP4
Penycae Heol Callwen 09.45 – 10.00, Tafarn Penycae 10.10 – 1030 SP12
Penpont Lodge: 14.55 - 15.05, Old Smithy: 15.20 - 15.30 SP14
Pontneddfechan Vale View 14.00 – 14.10, Min yr Awel 14.15 – 14.45, Coed I Rhaidyr 14.50 – 14.55, Brodawel 15.00 – 15.30 SP13
Pontyscir Court 13.30 – 13.40 SP14
Llanandras Prestmede: 11.45 - 11.55, Beddoes View: 12.00 - 12.15 SP4
Pwllgloyw Cilfan 11.50 - 12.15 SP14
Rhaeadr Gwy Bryn Heulog: 14.35 - 14.45 SP5
Rockbridge 11.15 - 11.35 SP4
Pontsenni Coedwaungar: 9.25 - 10.15, Maes Parcio: 10.20 - 10.40 SP11
St Harmon Tafarn y Sun: 13.35 - 13.55 SP5
Tal-y-bont Maesmawr Close: 09.30 - 09.55 SP15
Tal-y-llyn Cobbstown: 10.30 - 10.50, Terrace Row: 11.00 - 11.20 SP18
Tirabad Dan yr Epynt: 10.35 - 10.55 SP9
Trebinshwn Cottage: 10.10-10.20 SP18
Trecastell Brynawelon: 13.20 – 13.35 Maesyberllan: 13. 40 - 13. 55 SP11
Trefeca The Terrace: 13.15-13.30 SP18
Tretwr Stad St Johns: 14.20-14.50 SP17
Capel Uchaf Pentref: 11.00-11.15 SP14
Cwm Twrch Uchaf Heol Gwys – Neuadd Les13.55 – 14.10, Heol Tredeg: 14.15 – 14.30 SP12
Ynyswen Ynyswen Bungalows 10.35 – 10.50, Ciosg Ynyswen 10.50 – 11.10 SP12
Ystradfellte Maes Parcio 13.00 – 13.15, Gorsaf Betrol 13.20 – 13.35, Lletty Drefydd 13.40 – 13.55 SP13
Ystradgynlais Ynys Uchaf 15.45 – 15.55 SP12

4ydd dydd Llun y mis

2il dydd Mawrth y mis

3ydd dydd Mawrth y mis

3ydd dydd Iau y mis

2il dydd Gwener y mis

4ydd dydd Mawrth y mis

3ydd dydd Mercher y mis

4ydd dydd Iau y mis

3ydd dydd Gwener y mis

4ydd dydd Mercher y mis

Dydd Mercher 1af y mis

Dydd Iau 1af y mis

2il dydd Mercher y mis

4ydd dydd Gwener y mis

2il dydd Llun y mis

Dydd Mawrth 1af y mis

2il dydd Iau y mis

Dydd Gwener 1af y mis

Cyswllt

Aberhonddu

Prisiau galw

Ymgynghoriadau Cyfredol