eGylchgronau

Darllenwch a lawrlwythwch gopïau digidol llawn o dros 250 gylchgronau ar eich cyfrifiadur, eich ffôn clyfar neu'ch tabled.  Rhaid i chi fod yn aelod o'r Llyfrgell i ddefnyddio Zinio.

 

Rhagor o wybodaeth am ymuno â'r llyfrgell

<center>Ni fydd ein gwasanaeth eGylchgrawn ar gael am ran o ddydd Mawrth 27 Mehefin, tra bod y cyflenwyr yn diweddaru’r wefan a’r ap.  Yn y dyfodol enw newydd Zinio fydd RBdigital

Go to the Zinio website

Cyfle i fenthyca nifer di-ben-draw o gylchgronau i'w cadw am byth neu i'w dileu pan fyddwch yn barod i wneud hynny.

Does yna ddim cyfyngiad nifer wrth y ddesg, felly gallwch lawrlwytho cynifer ag y mynnwch, i'w cadw am byth neu i'w dileu pan fyddwch yn awyddus I wneud hynny. 

Ymhlith y cylchgronau mae New Scientist, BBC Good Food, BBC Wildlife, Amateur Photographer; Hello; Auto Express; Marie Claire; Cycling Weekly; The Economist, Good Housekeeping, OK!, PC World, SFX a llawer mwy.

Gallwch lawrlwytho eGylchgronau i'w darllen all-lein trwy ap Zinio ar ffôn clyfar neu dabled.

Os ydych yn defnyddio ein gwasanaeth cylchgronau ar PC/Mac, gallwch ddarllen y cylchgronau ar unwaith ar lein.

 

 

 

 

Ble i Ddechrau

Ewch yn syth i wefan Zinio

Heb ddefnyddio'r gwasanaeth o'r blaen?

Dewiswch o'r canllawiau gosodiad isod:


Os oes angen rhagor o gymorth arnoch, anfonwch ebost atom gan ddefnyddio'r cyfeiriad ar y dudalen yma.