eComics

Lawrlwythwch nofelau graffig a chomics i'ch cyfrifiadur, tabled neu ffôn clyfar. Dim cyfyngiad ar gyrraedd miloedd o deitlau ar gyfer pob grwp oed.

Cyfle i fenthyg comics digidol a nofelau graffig unrhyw bryd, unrhyw le - am ddim i aelodau'r Llyfrgell.

Darllenwch drwy borwr neu arsefydlwch fersiwn ComicsPlus Library er mwyn darllen nofelau graffig a chomics ar eich ffôn clyfar neu'ch tablet. (Bydd angen sgrîn eithaf mawr ar eich ffôn clyfar i ddarllen y comics yn gyfforddus).

Gallwch lawrlwytho cymaint o deitlau ag y mynnwch. Mae pob benthyciad yn para saith diwrnod. Gallwch fynd i'r comics pryd bynnag y mynnwch - fyddwch chi ddim yn gorfod aros.

Mae yna deitlau ar gyfer pob ystod oed, ac amrywiaeth eang o genres a chyfresi.

Ymhlith y cyfresi mae: Peanuts, Angry Birds, My Little Pony, Sonic, Dungeons and Dragons, Star Trek, Doctor Who, Archer & Armstrong, ac addasiadau o'r clasuron.

Mae'r genres yn cynnwys: Antur, Comedy, Ditectif, Manga, Campau Milwrol, Sci-Fi, UwchArwyr, y Goruwchnaturiol, Steam Punk, Zombies a llawer mwy.

G allwch chi bori comics yn ôl oed (5+, 9+, 13+, 16+, 18+) – Mae rhieni'n gallu rheoli'r hyn mae plant yn ei ddarllen yn ôl eu hoed.

Dechrau ar Gyfrifiadur

Os oes gennych chi Gyfrif Zinio

Os ydych yn defnyddio'n gwasanaeth e-Gylchgronau Zinio, gallwch ddefnyddio'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair Zinio i gyrraedd ComicsPlus ar unwaith. Ewch yn syth i wefan ComicsPlus

Os nad oes gennych Gyfrif Zinio

Os nad oes gennych chi gyfrif Zinio yn barod, ewch i wefan ComicsPlus a chliciwch ar ddolen ‘Create New Account’ ar frig y dudalen - bydd angen y rhif o gefn eich cerdyn llyfrgell.

 

(Os byddwch yn cael unrhyw anhawster wrth fewngofnodi, anfonwch e-bost atom a byddwn yn falch o'ch helpu.)

Gallwch bori neu ddarllen cylchgronau trwy'r wefan, neu hyd yn oed daro llygad drostynt, neu gallwch arsefydlu'r app ar eich dyfais symudol.

Dechrau ar ffôn clyfar* neu dabled

(*Bydd angen sgrîn mwy o faint i ddarllen y cylchgronau'n gyfforddus ar ffôn clyfar).

  1. Arsefydlwch app ComicsPlus Library Edition o'ch App Store.
  2. Ewch i'r Gosodiadau, ac yna tapiwch ar Login/Signup.
  3. Ar sgrîn ‘Choose your library’, dewiswch ‘Wales’.
  4. Mewngofnodwch gyda'r enw defnyddiwr a'r cyfrinair y gwnaethoch eu creu ar y wefan.
  5. I osod y cyfleuster rheoli i rieni gwelwch options yn y Gosodiadau.