E-lyfrau

Gall aelodau Llyfrgelloedd Powys fenthyca e-lyfrau am ddim, oddi ar 2 wefan wahanol. Bydd angen i chi fod yn aelod o Lyfrgelloedd Powys a byddwch angen eich PIN llyfrgell er mwyn logio i mewn i'r gwefannau.

Rhagor o wybodaeth am ymuno â'r llyfrgell a chael eich PIN

Lawr lwythwch e-lyfrau yn uniongyrchol ar ffôn clyfar neu ddyfais tabled trwy osod app e-lyfrau neu lawr lwytho'r e-lyfrau ar gyfrifiadur a'u trosglwyddo ar e-ddarllenydd cydnaws.

Mae'n ddrwg gennym, ond nid yw e-lyfrau ar fenthyg gan lyfrgelloedd yn gydnaws ag e-ddarllenwyr Kindle. Y rheswm dros hyn yw mai dim ond e-lyfrau gan Amazon  y mae Kindle yn eu cefnogi. Gallwch lawr lwytho ar dabled Kindle Fire.

E-lyfrau Llyfrgelloedd Cymru

Go to the Wales Library eBooks website

Dros 20,000 o e-lyfrau i oedolion, oedolion ieuainc a phlant.

Benthycwch hyd at 10 llyfr ar yr un tro, am hyd at 21 diwrnod (gallwch chi ddewis pan fyddwch wrth y desg dalu).

Bydd benthyciadau yn dod i ben yn awtomatig ar ddiwedd y cyfnod benthyca.

Ewch syth at wefan e-lyfrau Llyfrgelloedd Cymru

Heb ddefnyddio'r gwasanaeth hwn o'r blaen?

Dewiswch o un o'r canllawiau sefydlu isod:

Os ydych angen unrhyw wybodaeth bellach, anfonwch e-bost atom trwy ddefnyddio'r cyfeiriad ar y dudalen hon.

Borrowbox

Go to the Borrowbox website

Oddeutu 2,400 o e-lyfrau yn ogystal â dros 4,300 o lyfrau clywedol i oedolion, oedolion ifanc a phlant.

Benthycwch hyd at 4 e-lyfrau a 4 e-lyfrau clywedol ar yr un pryd.

Daw benthyciadau i ben yn awtomatig ar ddiwedd y cyfnod benthyca.

Ewch syth at wefan BorrowBox

Heb ddefnyddio'r gwasanaeth o'r blaen?

Dewiswch o un o'r canllawiau sefydlu isod:

Os ydych angen unrhyw gymorth pellach, anfonwch e-bost atom trwy ddefnyddio'r cyfeiriad ar y dudalen hon.